Có hiệu lực từ ngày 15/5/2023

Chính sách Bảo mật này chỉ ra các quy định về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi [https://lamthantaichinh.vn] (“Trang web”). Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo an ninh thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn:

1.1. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và bất kỳ thông tin nào khác bạn chọn cung cấp khi liên hệ với chúng tôi hoặc đăng ký nhận tin tức của chúng tôi.

1.2. Thông tin tự động: Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin tự động khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, URL trỏ về, các trang đã xem và ngày giờ truy cập. Thông tin này được thu thập bằng cách sử dụng các công nghệ khác nhau, chẳng hạn như cookie và web beacon.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập để mục đích sau:

2.1. Cung cấp và duy trì dịch vụ cho bạn.

2.2. Gửi thông tin và cập nhật liên quan đến dịch vụ, chính sách hoặc thông tin quan trọng khác liên quan đến hoạt động của chúng tôi.

2.3. Phản hồi và hỗ trợ khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc gửi yêu cầu.

2.4. Cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách hiển thị nội dung và quảng cáo phù hợp trên Trang web.

2.5. Phân tích và nghiên cứu thị trường để cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định pháp luật áp dụng.

5. Cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự khác để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn. Một cookie là một tệp văn bản nhỏ mà chúng tôi lưu trữ trong ổ cứng của bạn hoặc trong bộ nhớ của trình duyệt để thu thập thông tin xác định. Bằng cách sử dụng cookie, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng Trang web và cung cấp các tính năng và nội dung phù hợp.

6. Liên kết đến bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát được Chính sách Bảo mật của các trang web bên thứ ba đó. Vui lòng kiểm tra Chính sách Bảo mật của các trang web đó trước

khi truy cập và sử dụng chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập hoặc xử lý thông tin cá nhân trên các trang web bên thứ ba đó.

7. Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không nhắm đến người dưới 18 tuổi. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và phát hiện rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi.

8. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng lên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi đăng. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét thường xuyên Chính sách Bảo mật này để nắm bắt những thay đổi.

9. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính sách Bảo mật này hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

  • Địa chỉ liên hệ: Số 3 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Việt Nam
  • Số điện thoại liên hệ:  028 7100 9101
  • Địa chỉ email liên hê: cskh@anvest.vn