Lớp học

HIỂU VỀ THU NHẬP

Tìm ra nguồn thu phù hợp với bạn
 
Đăng ký luôn

Có gì ở đây?

“Tạo Dựng Thu Nhập” là chương trình giúp bạn tìm ra kênh tạo ra thu nhập phù hợp với thực tế sinh hoạt và sự nghiệp của bản thân. Đây là chương trình tiếp nối của “Sống Trong Ngân Sách”.

Mục tiêu và nguyên lý

Kiếm thêm thu nhập là chuyện nói dễ không dễ, nói khó cũng chẳng khó. Nói là không khó vì có rất nhiều phương án để có thêm thu nhập bên cạnh nguồn chính. Nói là không dễ vì mỗi kênh có những đặc tính riêng, cần sự đầu tư và hiểu biết khác nhau. Người không đủ hiểu biết hoặc không rõ ràng mục tiêu sẽ dễ chọn lấy những kênh phổ biến nhưng hoàn toàn không phù hợp. Kết quả là chỉ mất thêm tiền chứ không kiếm thêm được. Chương trình này xây dựng ra để giải quyết câu chuyện này. Để tránh trường hợp đó, nội dung và đội ngũ “Tạo Dựng Thu Nhập” sẽ đi theo các nguyên tắc sau:

– Tài chính đi ra từ cá nhân. Kênh thu nhập cần phù hợp với thực tế chi tiêu và sự nghiệp của cá nhân.
– Có rất nhiều kênh tạo ra thu nhập khác nhau, chúng ta cần cân nhắc và đưa ra kênh phù hợp với bản thân.
– Chi tiêu và thu nhập là hai phần quan trọng, bạn cần rõ chi, trước khi đi sâu vào câu chuyện tạo dựng thu nhập.

Chương trình này phù hợp với ai?

Chương trình sẽ phù hợp cho những bạn:
– Đang tìm cách để có thêm tiền bên cạnh thu nhập chính
– Không muốn phiêu lưu với các kênh đầu tư rủi ro cao (high risk – high return)
– Muốn có khả năng linh hoạt thay đổi phương án đa dạng thu nhập theo thực tế sự nghiệp và sinh hoạt bản thân

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Kết quả dự kiến: sau 180 phút, người tham dự có thể nhận ra hướng khả thi để có thêm thu nhập cho bản thân và gia đình

ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN

Nhật là nhà Giáo dục Tài chính (CFEI) được chứng nhận bởi Hiệp hội Giáo dục Tài chính Quốc gia (NFEC) Hoa Kỳ. Ứng dụng những kiến thức từ 10,000 giờ nghiên cứu chuyên sâu, cùng 250+ giờ thực hành khai vấn tài chính và kinh nghiệm tổ chức 200+ buổi training/workshop về tài chính cá nhân, Nhật đã làm ra bộ thẻ khai vấn Money We. Đây cũng là công cụ sử dụng chính thức trong chương “Làm thân tài chính”.

Nguyễn Minh Nhật

Co-Founder, Advisor
Làm thân tài chính

Đăng ký tham gia    Tôi đã tham giaTôi muốn tham gia


    FacebookWebsiteEmailBạn bè giới thiệuKhác


    NGHE, NGẪM VÀ NGHĨ

    Nghe thêm trên spotify