Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không được phép sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu

Các tài sản trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn đến nội dung, hình ảnh, thiết kế, biểu đồ và logo trên trang web này, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba tương ứng. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

2. Sử dụng Trang web

Khi sử dụng trang web, bạn đồng ý:

2.1. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và không vi phạm bất kỳ quyền của người khác.

2.2. Không gây cản trở hoặc làm hại trang web, hệ thống hoặc dữ liệu liên quan.

2.3. Không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư hoặc làm phiền người khác.

2.4. Không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích phi pháp, gian lận hoặc độc hại.

3. Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành động của các trang web bên thứ ba đó. Việc bạn truy cập các liên kết đó là do ý muốn và có rủi ro riêng. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra các điều khoản và điều kiện của trang web bên thứ ba trước khi sử dụng chúng.

4. Miễn trừ trách nhiệm

Trang web này cung cấp các thông tin và nội dung dưới dạng “như đã có”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm hay khẳng định nào về tính chính xác, đáng tin cậy, hoàn toàn hoặc không vi phạm của thông tin trên trang web. Bạn chịu toàn bộ rủi ro khi sử dụng thông tin từ trang web này.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn và có thể có rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc truyền thông tin cá nhân qua internet.

6. Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật Điều khoản Sử dụng này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng lên trang web. Bạn được khuyến nghị xem xét Điều khoản Sử dụng này thường xuyên để nắm bắt các thay đổi.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến Điều khoản Sử dụng này hoặc việc sử dụng trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Địa chỉ liên hệ: Số 3 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Việt Nam
  • Số điện thoại liên hệ:  028 7100 9101
  • Địa chỉ email liên hê: cskh@anvest.vn