INFO SESSION: VÌ MỘT TÚI TIỀN KHỎE MẠNH HƠN

Làm thân tài chính ra đời nhằm giúp bạn có một túi tiền khoẻ mạnh hơn.
Để làm điều đó, tụi mình mở ra 2 chương trình: Khai vấn làm thân tài chính, Sống trong ngân sách. Sau 2 lần tổ chức thành công, tháng 6 này, tụi mình mở thêm lớp “Hiểu về thu nhập” để giúp cho mọi người chọn ra hướng có thêm thu nhập phù hợp với công việc của bản thân.
Vậy chi tiết chương trình này như thế nào? Những học viên đã tham dự 2 lớp trước tham dự lớp mới sẽ nhận được gì?
Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong buổi Info Session – Vì một túi tiền khoẻ mạnh hơn!

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Giới thiệu về cách tiếp cận của Làm thân tài chính với các vấn đề của tài chính cá nhân.
  • Giới thiệu chuỗi 3 chương tình: khai vấn nhóm, sống trong ngân sách và tạo dựng thu nhập.
  • Q&A.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian: 19h30 – 21h00 | thứ tư, ngày 21/6/2023

Hình thức: trực tuyến qua nền tảng Zoom (Sẽ được gửi qua mail người đăng ký)

Hãy đăng ký vì nó miễn phí

“Tất nhiên nội dung cũng chất lượng”
– Chúng tôi tự thấy vậy (Nam Du)


    FacebookWebsiteEmailBạn bè giới thiệuKhác