Các chương trình của chúng mình

Chương trình giáo dục tài chính cá nhân của Làm thân tài chính được xây dựng với mục đích giúp bạn có thể hiểu được bản thân thông qua tài chính, từ đó, biết cách làm chủ tài chính của bản thân. 

Về các lớp học

#1 Khai vấn nhóm

Giúp bạn nhận ra những hành vi có hại cho túi tiền của bạn thông qua hoạt động và câu hỏi

Tìm hiểu thêm
Làm thân tài chính workshop 1

#2 Sống trong ngân sách

Trang bị những kiến thức và hỗ trợ để lên kế hoạch và sống trong nhân sách của riêng mình.

Tìm hiểu thêm

#3 Hiểu về thu nhập

Hiểu về thu nhập để có cái nhìn rộng hơn về những cơ hội gia tăng thu nhập phù hợp

Tìm hiểu thêm
  • Học viên cần hoàn thành tham gia các lớp học theo thứ tự trên.
  • Nếu học viên đã tham gia các lớp trong chương trình trước, có thể nhắn riêng với chúng mình để đăng ký lớp.

Các gói khóa học

Khai vấn nhóm
50,000đ
Bắt đầu tìm hiểu vấn đề của mình nằm ở đâu với chương trình khai vấn nhóm.
Sống trong ngân sách
500,000đ
Hiểu được hành vi và mong muốn tài chính của bản thân. Đồng thời, học cách làm chủ chi tiêu.

Lịch tổ chức lớp

Đăng ký tham gia    Khai vấn nhóm (50k)Gói Sống trong ngân sách (500k)Gói Rõ chi - Đa thu (900k)


    FacebookWebsiteEmailBạn bè giới thiệuKhác